Zestaw Szkoleń online dla księgowych na temat Zamknięcia roku w księgach, weryfikacji i uzgadniania sald, inwentaryzacji, wprowadzania do ksiąg zagadnień zaawansowanych i wiele innych!
Zaczekaj! Twoje zamówienie nie jest jeszcze kompletne!
Zobacz co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!
Czego nauczysz się dzięki temu Dodatkowemu Zestawowi szkoleń:
 1. ✔ Uzgadniać salda księgowe i wykonywać czynności związane z zamknięciem roku w księgach
 2. ✔ Przeprowadzać inwentaryzację sald, w tym potwierdzenia i spis z natury
 3. ✔ Ujmować przychody i koszty na przełomie roku – bilansowo i podatkowo
 4. ✔ Wyceniać poszczególne pozycje aktywów i pasywów, w tym tworzyć odpisy aktualizujące, rezerwy i ustalać zobowiązania warunkowe
 5. ✔ Stosować uproszczenia dla jednostek małych i mikro
 6. ✔ Przygotować się do badania sprawozdania finansowego
 7. ✔ Analizować zestawienia obrotów i sald, wychwytywać błędy i nadużycia oraz pojawiające się problemy w firmie
 8. ✔ Przeprowadzać prostą analizę finansową oraz analizę przepływów pieniężnych
 9. ✔ Wprowadzać do ksiąg problematyczne zagadnienia takie jak rezerwy, leasing do ksiąg czy naliczać podatek odroczony
 10. ✔ Przekształcać dane porównawcze w przypadku zmiany zasad rachunkowości czy popełnienia błędu
 11. ✔ Rozliczanie koszty w układzie rodzajowym i porównawczym i uzgadniać i zamykać krąg kosztów, stosować konta uszczelkowe.
 12. ✔ Ustalać ścieżkę zawodową i rozwijać karierę w dziedzinie 
 13. ✔ Projektować kontrolę wewnętrzną w firmie, która będzie zapobiegać i wykrywać na czas nadużycia i błędy, co znacząco podniesie ocenę Twoich kompetencji i wkładu w rozwój firmy w oczach zarządu 
 14. ✔ Prognozować dane finansowe na potrzeby ubiegania się o kredyt lub planowania finansowego
 15. ✔ Analizować swoją ścieżkę kariery zawodowej i planować jej rozwój zgodnie ze swoimi zamiłowaniami.
 16. I wiele innych.
Łącznie to 16 szkoleń, czyli ponad 18 godzin szkoleń online
Dostęp otrzymujesz aż na 180 dni
Prowadząca – Karolina Kaszubowska, szkoleniowiec i trener księgowych.
W rachunkowości od 23 lat, doświadczona audytor, biegła rewident w latach 2003-2021.

Prowadziła własną kancelarię audytorską i biuro rachunkowe, doradzała również w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej jednostek powiązanych, organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej a także w rekrutacji pracowników działów finansowo – księgowych.

Od 2018 roku prowadzi szkolenia online dla księgowych.

Do tej pory przeszkoliła kilkaset osób w ramach dwóch głównych kursów online – Samodzielnego księgowego i Głównego księgowego – dyrektora finansowego a w jej webinarach wzięło udział kilka tysięcy księgowych.
Dostęp do szkolenia na 180 dni
Bezterminowa licencja na wykorzystanie plików
Łączna wartość pakietu 997 pln
Wersja VIP
Cena 997    197 pln
Skorzystaj Zanim Cena Wzrośnie!
Masz pytania - napisz na:
doradcaksiegowego@gmail.com
https://karolinakaszubowska.pl
Prowadząca szkolenie:
Karolina Kaszubowska - Doradca księgowego
biegła rewident w latach 2003-2021 szkoleniowiec księgowych